درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
[ترجمه] قرآن حكيم: [معرفي كتاب] [منبع الكترونيكي]
0 مرتبه مشاهده شده

[ترجمه] قرآن حكيم: [معرفي كتاب] [منبع الكترونيكي]

موسسه تحقيقات و نشر معارف اهل بيت (ع). كتابخانه ديجيتالي

  1. پدیدآور:موسسه تحقيقات و نشر معارف اهل بيت (ع). كتابخانه ديجيتالي
  2. عنوان:[ترجمه] قرآن حكيم: [معرفي كتاب] [منبع الكترونيكي] / موسسه تحقيقات و نشر معارف اهل بيت (ع) كتابخانه ديجيتالي.
  3. توصیف ظاهری: 1متن الكترونيكي: بايگاني PDF؛ داده هاي الكترونيكي (1بايگاني، 4ص:350KB )
  4. یادداشت:مترجم كتاب معرفي شده طاهره صفارزاده مي باشد
  5. موضوع:صفارزاده‌، طاهره، 1315-1387، مترجم.
  6. موضوع:ترجمه قرآن.
  7. منبع: تك تبار فيروزجائي، حسين، " ترجمه طاهره صفارزاده، ترجمهاي ارتباطي از قرآن كريم ; " در فلصنامه مطالعات ترجمه : قرآن و حديث ش. 3 (زمستان 1394) 47-27
  8. منبع: دسترسي محتواي الكترونيكي منبع معرفي شده
  9. نشانی وب:http://lib.ahlolbait.com/parvan/resource/39339/ترجمه-قرآن/&from=search&&query=صفارزاده&field=authorO

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست نقدها