درحال بارگذاري...

فهرست منابع با موضوع حضرت امام محمدباقر (ع)

بروز شده:  1398/05/17 16:25

 

لیست کتب دیجیتالی موجود کتابخانه دیجیتال پروان- موضوع حضرت امام باقر (ع)- امام پنجم

 
رديف   عنوان   پدیدآور    موضوع ها  زبان
1 تاريخ زندگاني ائمه امام محمد باقر (ع ) حيدري، احمد محمد بن علي (ع)، امام پنجم، 57-114ق. فارسی
2 تاريخ اسلام در عصر امامت امام سجاد (ع ) و امام باقر (ع ) سپاه‌ پاسداران‌ انقلاب‌ اسلامي نمايندگي‌ ولي‌ فقيه‌ پژوهشكده‌ تحقيقات‌ اسلامي‌ علي بن حسين، امام چهارم، 38-94ق. محمد بن علي (ع)، امام پنجم، 57-114ق. فارسی
3 چهل داستان و چهل حديث از امام محمدباقر عليه السلام صالحي نجف آبادي، عبدالله داستان‌ هاي‌ كوتاه‌ احاديث محمد بن علي (ع)، امام پنجم، 57-114ق. فارسی
4 بغية الحائر في أولاد الإمام محمد الباقر (ع) حسيني‌ زرباطي‌، حسين‌ امامزادگان‌ فرزندان امام پنجم عربی
5 الامام الباقر عليه السلام قدوة و اسوة مدرسي، محمدتقي محمد بن علي (ع)، امام پنجم، 57-114ق. عربی
6 الامام محمد بن علي الباقر عليه السلام مجمع‌ جهاني‌ اهل‌ بيت (ع) معاونت‌ فرهنگي‌ محمد بن علي (ع)، امام پنجم، 57-114ق. عربی
7 شكافنده علوم حضرت امام محمد باقر (عليه السلام) مجمع جهاني اهل بيت (ع) معاونت فرهنگي اداره ترجمه چهادره معصوم سرگذشتنامه محمد بن علي (ع)، امام پنجم، 57-114ق. فارسی
8 Thel ife of Imam Mohammed al-Baqir Qarashi, Baqir Sharif چهادره معصوم سرگذشتنامه محمد بن علي (ع)، امام پنجم، 57-114ق. انگلیسی

بازگشت